Kontakt

Zespół organizacji Targów:

Krystyna Janik-Chrapusta 607 045 076

Dariusz Gajny 606 937 328

Umowy:

Alina Sroka 33 814 14 49 w. 3

administracja@ogrodnik-bielsko.edu.pl

targiogrodnicze@gmail.com

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Stanisława Szumca

ul. Akademii Umiejętności 1

43-300 Bielsko-Biała